Technology

Slideshow

Àfihàn onísùnún Ọ̀rọ̀-orúkọ (Noun) Àfihàn onísùnún (oní + ìsún) Olùkọ́ wa fi àfihàn onísùnún ṣe àgbékalẹ̀ bí a ṣe ń …
Read More

Interactive Media

Àjúmọ̀ṣe Ìkànnì ìkéde Ọ̀rọ̀ àpọ́nlé (Adjective)  Àjúmọ̀ṣe Ìkànnì ìkéde ni àwọn ohunèlò orí ẹ̀rọ-ayárabíàṣá tí ó máa ń f’èsì sí …
Read More

Media

Ìkànnì ìkéde Ọ̀rọ̀-orúkọ (Noun) Ìkànnì ìkéde jẹ́ àwọn ìlànà ìbáraẹnisọ̀rọ̀ tàbí ìkéde. Bákan náà ni a lè lo èdè ìperí …
Read More

Demo

Ìfihàn ní gbangba Ọ̀rọ̀-orúkọ (Noun)  Ìfihàn ní gbangba Iléeṣẹ́ náà ṣe ìfihàn-ní-gbangba láti polówó ọjà rẹ̀ tuntun The company did …
Read More

Cryptography

Odù-ìdáàbòbò Noun Odù-ìdáàbòbò Odù-ìdáàbòbò ni ìmọ̀-ìjìnlẹ̀ ti ìdáàbòbo ìwífún nípasẹ̀ yíyí padà sí ti aláàbò. Cryptography is the science of …
Read More

Attachment

Ìfimọ́ Ì + fi + mọ́  Fi ìfimọ́ kún un kí o tó fi ránṣẹ́. Add an attachment to it …
Read More

Submit

Fifún Verb Fi + fún (give out) Nígbà tí Ọpẹ́yẹmí kọ orúkọ sílẹ̀ tán, ó ṣíra tẹ fifun. After Ọpẹ́yẹmí …
Read More

Status

Ipò Noun Èyí ni atọ́ka sí ipò tí ẹ̀rọ tàbí ònṣàmúlò wà, fún àpẹẹrẹ; ipò ìjáde; ipò àìṣedéédé ẹ̀rọ… This …
Read More

Spoof

Ìráàyèwẹ̀rọfiṣẹ́ẹ̀jẹ́ránṣẹ́ Verb Ìrí-àyè-wọ-ẹ̀rọ-fi-iṣẹ́-ìjẹ́-ránṣẹ́ Èdè ìperí ìráàyèwẹ̀rọfiṣẹ́ẹ̀jẹ́ránṣẹ́ ni dídíbọ́n tàbí títakóró wọ inú ẹ̀rọ, inú iṣẹ́ àìrídìmú, awo àrídìmú tàbí ẹ̀rọ …
Read More

User

Òǹṣàmúlò Noun Òǹṣàmúlò ni ẹni tí ó ń ṣe àmúlò ẹ̀rọ ayárabíàṣá tàbí iṣẹ́ orí ìsopọ̀. Òǹṣàmúlò sábà máa ń …
Read More