Speech Recognition

Ìdáfọ̀mọ̀

Noun

Ìdá-ìfọ̀-mọ̀

  • Àbùdá Kíkọ́ Ẹ̀rọ-lẹ́kọ̀ọ́ l'ó bí Ìdá-ìfọ̀-mọ̀, Ọ̀rọ̀-di-ohùn àti Ohùn-di-ọ̀rọ̀-kíkọ-sílẹ̀.

Machine learning feature gave birth to Speech Recognition, Text-to-Speech and Speech-to-text.