27
Mar
Off

Submit

Fifún

Verb

Fi + fún (give out)

  • Nígbà tí Ọpẹ́yẹmí k orúk sílẹ̀ tán, óíra t fifun.

After Ọpẹ́yẹmí has entered her name/subscribed, she clicked on submit.

  • Fi ìbéèrè fún Google.

Submit a query to Google.

Tags: , , , ,