Subscribe

Sanwósí

Verb

San + owó +

  • Sanwósí orí ẹ̀rọ-ìbánisọ̀rọ̀ alágbèéká rẹ.

Subscribe on your mobile phone.

Fi + ọwọ́ +

  • Fọwọ́sí  ìgbàròyìn tuntun

Subscribe to get the latest news