3
Jun
Off

Cryptography

Odù-ìdáàbòbò

Noun

Odù-ìdáàbòbò

Odù-ìdáàbòbò ni ìmọ̀-ìjìnlẹ̀ ti ìdáàbòbo ìwífún nípasẹ̀ yíyí padà sí ti aláàbò.

Cryptography is the science of protecting information by transforming it into a secure format. 

Tags: , , , , , ,