19
Jan
Off
Akọdùàṣírí ẹ̀rọ Noun Akọ+odù+àṣírí ẹ̀rọ [Akọdùàṣírí ẹ̀rọ] Akọ+èdè+iṣẹ́ àìrímú [Akèdè iṣẹ́ àìrímú] Akọdùàṣírí ẹ̀rọ/akèdè iṣẹ́ àìrímú mẹ́jọ ló kọ odù yẹn  It is eight developers/programmers that wrote the code.