16
Mar
Off
Àtẹìjúwe Ọ̀rọ̀-orúkọ (Noun)  Àtẹìjúwe Fi ìwífún-alálàyé tí o gbà jọ ṣe ìpìlẹ̀ àtẹìjúwe. Use the data that you collated to develop a graph.