22
Mar
Off
Iṣẹ́-àrídìmú Noun Pàrọ̀ Iṣẹ́-àrídìmú ẹ̀rọ-ayàwòrán. Change the camera Hardware.
22
Mar
Off
Iṣẹ́-àìrídìmú Noun Fi iṣẹ́-àìrídìmú fún àwòrán yíyà sí orí ẹ̀rọ. Install graphic design Software on the system.