Satellite

Ẹ̀rọ-ayí-ayéká Noun Ẹ̀rọ-ayí-ayéká (sátáláìtì) ni ẹ̀rọ-ojúọ̀run t’ó ń yí ayé ká tí ó sì ń mú ìtàkùrọ̀sọ r’ọrùn fún wa. Ní ọwọ́ tí a wà yìí, àwọn ẹ̀rọ-ayí-ayékátí ó ń yí bírí kárí ayé yóò fẹ́rẹ̀ẹ́ tó 2218. Satellite is an object suspended in space that orbits the earth and it also make communication poRead More…