22
Mar
Off
Okùn Noun Nínú ìmọ̀ ẹ̀rọ-ayárabíàṣá, okùn ni ìtòlẹ́sẹẹsẹ àwọn ààmì/ọ̀rọ̀ t’ó ń ṣiṣẹ́ kan. In computer programming, a string is a sequence of characters for a certain purpose.