22
Mar
Off

Thermostat

Ẹ̀rọ-ìdíwọ̀n ìgbóná àti ìtútù

Noun

Ẹ̀rọ tí ó máa ń fi ìdiwọ̀n ìgbóná àti òtútù Ẹ̀rọ tí ó máa ń ṣe ìwọ̀ntúnwọ̀nsì sí ìgbóná tàbí ìtutù, ó sì tún máa ń mú ẹ̀rọ ṣiṣẹ́ bí ìgbóná/ìtutù bá dé ìwọ̀n kan. 

A device that automatically regulates temperature, or that activates a device when the temperature reaches a certain point.

Tags: , , , , , , ,