22
Mar
Off

User

Òǹṣàmúlò

Noun

  • Òǹṣàmúlò ni ẹni tí ó ń ṣe àmúlò ẹ̀rọ ayárabíàṣá tàbí iṣẹ́ orí ìsopọ̀. Òǹṣàmúlò sábà máa ń ní ìṣàmúlò tí ẹ̀rọ máa ń dá mọ̀ gẹ́gẹ́ bí i orúkọòǹṣàmúlò (tàbí orúkọ òǹṣàmúlò).

user is a person who utilizes a computer or network service. A user often has a user account and is identified to the system by a username (or user name). Other terms for username include login namescreenname (or screen name), account namenickname (or nick) and handle

Tags: , , , , , , , ,