27
Mar
Off

Status

Ipò

Noun

  • Èyí ni atọ́ka sí ipò tí ẹ̀rọ tàbí ònṣàmúlò wà, fún àpẹẹrẹ; ipò ìjáde; ipò àìṣedéédé ẹ̀rọ…

This is a pointer to the state (condition) of a device or user, for example; exit status, device malfunctioning status…

 

Tags: , , , , ,