3
Jun
Off

Attachment

Ìfimọ́

Ì + fi + mọ́ 

  • Fi ìfimọ́ kún un kí o tó fi ránṣẹ́.

Add an attachment to it before you send.

  • Mo fi àwòrán ìwé-ẹ̀rí ìmọ̀-ẹ̀rọ mọ́ iṣẹ́-ìjẹ́ tí mo fi ṣọwọ́ sí iléeṣẹ́ abániwáṣẹ́.

I attached a technology proficiency certificate to the message that I sent to the employment office.

Tags: , , , , , ,