3
Jun
Off
Ìfimọ́ Ì + fi + mọ́  Fi ìfimọ́ kún un kí o tó fi ránṣẹ́. Add an attachment to it before you send. Mo fi àwòrán ìwé-ẹ̀rí ìmọ̀-ẹ̀rọ mọ́ iṣẹ́-ìjẹ́ tí mo fi ṣọwọ́ sí iléeṣẹ́ abániwáṣẹ́. I attached a technology proficiency certificate to the message that I sent to the employment office.