Backlog

Ìdádúró

Noun

Ì + dá + dúró (delay)

Àpọ̀jù òǹlò lórí ẹ̀rọ ìtàkùrọ̀sọ ní máa ń fa ìdádúró

Communications system saturation  results in backlog.