3
Jun
Off
Ìdádúró Noun Ì + dá + dúró (delay) Àpọ̀jù òǹlò lórí ẹ̀rọ ìtàkùrọ̀sọ ní máa ń fa ìdádúró Communications system saturation  results in backlog.