19
Jan
Off

Simulation

Ìfiṣàpẹẹrẹ-orí-ẹ̀rọ

Noun

Ìfiṣàpẹẹrẹ-orí-ẹ̀rọ

  • Ìfiṣàpẹẹrẹ-orí-ẹ̀rọ ni àwọn akẹ́kọ̀ọ́ fi kọ́ ọkọ̀-òfuurufú wíwà

The student used simulation to learn aircraft piloting.

Tags: ,