19
Jan
Off
Ìfiṣàpẹẹrẹ-orí-ẹ̀rọ Noun Ìfiṣàpẹẹrẹ-orí-ẹ̀rọ Ìfiṣàpẹẹrẹ-orí-ẹ̀rọ ni àwọn akẹ́kọ̀ọ́ fi kọ́ ọkọ̀-òfuurufú wíwà The student used simulation to learn aircraft piloting.