16
Mar
Off

Porting

Títúmọ̀ èdè iṣẹ́ àìrídìmú

Ọ̀rọ̀-orúkọ (Noun)

  • Bí a bá ń sọ nípa èdè iṣẹ́ àìrídìmú, a kò le è yọ títúmọ̀ èdè iṣẹ́ àìrídìmú tí í ṣe aàyàn ògbufọ̀ èdè iṣẹ́ àìrídìmú kan sí èdè òmíràn.

When we talk about programming language, we cannot throw aside porting which is the translation of one programming (protocol) language to another.

Tags: , , , , , ,