17
Mar
Off
Àká iṣẹ́ Ọ̀rọ̀-orúkọ (Noun) Àká iṣẹ́ ni ibi ìpamọ́ ohun gbogbo tí à ń ṣe ní orí ẹ̀rọ-ayárabíàṣá. The hard disk is the store house of all activities that we perform on the computer.