8
Sep
Off
Ètò ìṣiṣẹ́-ẹ̀rọ Ọ̀rọ̀-orúkọ (Noun)    Ètò ìṣiṣẹ́-ẹ̀rọ ni ètò iṣẹ́-àìrídìmú tí í ṣe àkóso iṣẹ́-àìrídìmú ẹ̀rọ ayárabíàṣá, ohun-àmúlò iṣẹ́-àìrídìmú, tí ó sì ń bá àwọn onírúurú iṣẹ́ orí ẹ̀rọ ayárabíàṣá ṣiṣẹ́. ... Ètò ìṣiṣẹ́-ẹ̀rọ máa ń wà ní orí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn awo tí ó ní ẹ̀rọ ayárabíàṣá nínú – láti orí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ alòkúta-agbára-iná àti àwọn àpótí ẹ̀rọ ìṣiré títí kan àwọn apèsè ibùdó ìtakùn...