19
Jan
Off
Kíkèdè-iṣẹ́ àìrídìmú Noun Kíkọ-èdè-iṣẹ́ àìrímú [Kíkèdè-iṣẹ́ àìrídìmú] Adébáyọ̀ ń kọ́ nípa ìmọ̀ kíkèdè-iṣẹ́ àìrídìmú  Adébáyọ̀ is learning about programming. Kọ èdè-iṣẹ́ àìrídìmú  Write a program.    
19
Jan
Off
Akọdùàṣírí ẹ̀rọ Noun Akọ+odù+àṣírí ẹ̀rọ [Akọdùàṣírí ẹ̀rọ] Akọ+èdè+iṣẹ́ àìrímú [Akèdè iṣẹ́ àìrímú] Akọdùàṣírí ẹ̀rọ/akèdè iṣẹ́ àìrímú mẹ́jọ ló kọ odù yẹn  It is eight developers/programmers that wrote the code.