19
Jan
Off

Programming

Kíkèdè-iṣẹ́ àìrídìmú

Noun

Kíkọ-èdè-iṣẹ́ àìrímú [Kíkèdè-iṣẹ́ àìrídìmú]

  • Adébáyọ̀ ń kọ́ nípa ìmọ̀ kíkèdè-iṣẹ́ àìrídìmú 

Adébáyọ̀ is learning about programming.

  • Kọ èdè-iṣẹ́ àìrídìmú 

Write a program.

 

 

Tags: , , , ,