21
Mar
Off
Pátákó-gbọọrọ-iṣẹ́ Noun Ìsàlẹ̀ ojú-ẹ̀rọ niPátákó-gbọọrọ-iṣẹ́náà máa ń wà tí ó ní Bẹ̀rẹ̀, àwọn ààmì Pátákó-gbọọrọ-iṣẹ́,... The Taskbar is at the bottom of the desktop and contains the Start, Taskbar icons,...