Taskbar

Pátákó-gbọọrọ-iṣẹ́

Noun

Ìsàlẹ̀ ojú-ẹ̀rọ niPátákó-gbọọrọ-iṣẹ́náà máa ń wà tí ó ní Bẹ̀rẹ̀, àwọn ààmì Pátákó-gbọọrọ-iṣẹ́,...

The Taskbar is at the bottom of the desktop and contains the Start, Taskbar icons,...