Socket

Ihò-ìtẹ̀bọ̀

Noun

  • Ti okùn afagbárainásẹ́rọ ìbánisọ̀rọ̀ bọ ihò-ìtẹ̀bọ̀ (sọ́kẹ́ẹ̀tì)

Insert the phone charger into the socket

  • Ihò-ìtẹ̀bọ̀ gbiná

The socket exploded