8
May
Off

Artificial Intelligence (AI)

Òye tí-kìí-ṣe-ti-ẹ̀dá (AI)

Òye tí kì í ṣe ti ẹ̀dá [ọmọ ènìyàn]

Òye Tí-kìí-ṣe-ti-ẹ̀dá (AI) jẹ́ ẹ̀ka ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ ẹ̀rọ ayárabíàṣá tí ó ń ṣe ìdàgbàsókè àwọn ẹ̀rọ oní-òye, tí ó ń ronú àti ṣiṣẹ́ bí ẹ̀dá ọmọ-ènìyàn. Fún àpẹẹrẹ ìdáfọ̀mọ̀, wíwà ojútùú síṣòro, tòun ti kíkọ́ ẹ̀kọ́ àti ìṣètò nǹkan. Òye Tí-kìí-ṣe-ti-ẹ̀dá náà ló ṣe atọ́nà Kíkọ́ Ẹ̀rọ-lẹ́kọ̀ọ́.

Artificial Intelligence (AI) is the branch of computer sciences that emphasizes the development of intelligence machines, thinking and working like humans. For example, speech recognition, problem-solving, learning and planning. It is also AI that brought about Machine Learning. 

Tags: , , , , , , ,