21
Jan
Off

Navigate

Daríkiri

Ọ̀rọ̀-Ìṣe (Verb)

Da+orí+kiri [Daríkiri]

  • Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ gboyè daríkiri/lọ kiri ètò náà bí wọ́n ṣe ń tẹ iṣẹ́ ìwádìí wọn jáde

Graduate students navigate the system as they publish research.

 

Ọ̀rọ̀-orúkọ (Noun)

Ìda+orí+kiri [Ìdaríkiri]

  • Ìdaríkiri ọkọ̀ lójú pópó

Navigation of vehicle on the highway.

 

Ìtumọ̀ Mìíràn

Ọ̀rọ̀-orúkọ (Noun)

Ìtu+ọkọ̀ [Ìtukọ̀]

  • Ìtukọ̀ ojú omi

Water (river, ocean, sea) navigation.

 

Ọ̀rọ̀-orúkọ (Noun)

Atu+ọkọ̀ [Atukọ̀]

  • Atukọ̀ tajú kan, ó rí àwọn ìgárá orí òkun

The navigator gazed afar, he/she sighted the pirates.

Tags: , , , , , , , , , ,