14
Sep
Off
Asàwòrándààyè Ọ̀rọ̀-orúkọ (Noun) Asọ + àwòrán + di + ààyè A nílò asàwòrándààyè fún iṣẹ́ àkànṣe kan. We need an animator for a project. .
14
Sep
Off
Sàwòrándààyè Ọ̀rọ̀-ìse (Verb) Sọ + àwòrán + di + ààyè Babájídé sọ àwòrán igi ọ̀pẹ dààyè.Babájídé animated a palm-tree.   Wo animation.
14
Sep
Off
Ìṣàwòrándààyè Ọ̀rọ̀-orúkọ (Noun) Ìṣọ + àwòrán + di + ààyè Mo wo ìran ìsàwòrándààyè Ṣàngó kan lórí YouTube. I saw/watched a Ṣàngó animation on YouTube.
16
Mar
Off
Àjúmọ̀ṣe Ìkànnì ìkéde Ọ̀rọ̀ àpọ́nlé (Adjective)  Àjúmọ̀ṣe Ìkànnì ìkéde ni àwọn ohunèlò orí ẹ̀rọ-ayárabíàṣá tí ó máa ń f'èsì sí ohunkóhun tí ònṣàmúlò bá ṣe nípasẹ̀ ìgbéjáde àwọn àkóónú ọ̀rọ̀, àwòrán tí ó ń ṣípò, àwòrándààyè, àwòrán-olóhùn, ohùn, àti àwọn ohun ìṣeré oláwòrán-olóhùn. Interactive media refers to products and services on digital computer-based systems which respond to the user's actions by presenting content such as...